PHP 7.2.7 Released

svn_revert

(PECL svn >= 0.3.0)

svn_revertRevert changes to the working copy

Descrierea

bool svn_revert ( string $path [, bool $recursive = FALSE ] )

Revert any local changes to the path in a working copy.

Parametri

path

The path to the working repository.

recursive

Optionally make recursive changes.

Valorile întoarse

Întoarce valoarea TRUE în cazul succesului sau FALSE în cazul eșecului.

A se vedea și

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top