udm_check_charset

(PHP 4 >= 4.2.0, PHP 5 < 5.1.0, PECL mnogosearch >= 1.0.0)

udm_check_charsetCheck if the given charset is known to mnogosearch

Descrierea

bool udm_check_charset ( resource $agent , string $charset )

Avertizare

Această funcție nu este documentată în prezent; este disponibilă numai lista sa de argumente.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top