win32_continue_service

(PECL win32service SVN)

win32_continue_serviceResumes a paused service

Descrierea

int win32_continue_service ( string $servicename [, string $machine ] )

Resumes a paused, named service. Requires administrative privileges.

Parametri

servicename

The short name of the service.

machine

Optional machine name. If omitted, the local machine is used.

Valorile întoarse

Întoarce WIN32_NO_ERROR în caz de succes, FALSE în caz că este vre-o problemă cu parametrii, sau un Cod de Eroare Win32 în caz de eșec.

A se vedea și

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top