PHP 7.2.7 Released

XMLWriter::text

xmlwriter_text

(PHP 5 >= 5.1.2, PHP 7, PECL xmlwriter >= 0.1.0)

XMLWriter::text -- xmlwriter_textWrite text

Descrierea

Stil obiect-orientat

bool XMLWriter::text ( string $content )

Stil procedural

bool xmlwriter_text ( resource $xmlwriter , string $content )

Writes a text.

Parametri

xmlwriter

Numai pentru apelurile procedurale. Resursa XMLWriter care este modificată. Această resursă se obține în urma apelării xmlwriter_open_uri() sau xmlwriter_open_memory ().

content

The contents of the text.

Valorile întoarse

Întoarce valoarea TRUE în cazul succesului sau FALSE în cazul eșecului.

add a note add a note

User Contributed Notes 1 note

up
0
Anonymous
5 months ago
Sometimes your text have linebreaks ("\n") that need to be translated to HTML "<br />" tag. You can use nl2br() function.
To Top