PHP 7.1.18 Released

Gmagick::destroy

(PECL gmagick >= Unknown)

Gmagick::destroyThe destroy purpose

Descrierea

public bool Gmagick::destroy ( void )

Destroys the Gmagick object and frees all resources associated with it

Valorile întoarse

Întoarce valoarea TRUE în cazul succesului sau FALSE în cazul eșecului.

Erori/Excepții

Emite o GmagickException în caz de eroare.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top