PHP 7.1.0 Alpha 2 Released

Gmagick::previousimage

(PECL gmagick >= Unknown)

Gmagick::previousimageMove to the previous image in the object

Descrierea

public bool Gmagick::previousimage ( void )

Assocates the previous image in an image list with the Gmagick object.

Parametri

Această funcție nu are parametri.

Valorile întoarse

The Gmagick object on success

Erori/Excepții

Emite o GmagickException în caz de eroare.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top