The 5th Annual China PHP Conference

Instalarea

Informație despre instalarea acestei extensii PECL poate fi găsită în capitolul manualului, întitulat Instalarea extensiilor PECL. Informații adiționale, cum ar fi lansări noi, descărcări, fișiere-sursă, informații despre persoana care întreține extensia și istoria schimbărilor poate fi localizată aici: » http://pecl.php.net/package/gupnp

Notă: If ./configure is having trouble finding the libgupnp files (for example, it was installed into a custom prefix directory), use ./configure --with-gupnp=$PREFIX, where $PREFIX is installation prefix of libgupnp.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top