HaruDestination::setFit

(PECL haru >= 0.0.1)

HaruDestination::setFitSet the appearance of the page to fit the window

Descrierea

bool HaruDestination::setFit ( void )

Defines the appearance of the page to fit the window.

Parametri

Această funcție nu are parametri.

Valorile întoarse

Returns TRUE on success.

Erori/Excepții

Emite un HaruException în caz de eroare.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top