HaruDoc::addPage

(PECL haru >= 0.0.1)

HaruDoc::addPageAdd new page to the document

Descrierea

object HaruDoc::addPage ( void )

Adds a new page to the document.

Parametri

Această funcție nu are parametri.

Valorile întoarse

Returns a new HaruPage instance.

Erori/Excepții

Emite un HaruException în caz de eroare.

A se vedea și

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top