PHP 5.6.36 Released

HaruDoc::__construct

(PECL haru >= 0.0.1)

HaruDoc::__constructConstruct new HaruDoc instance

Descrierea

HaruDoc::__construct ( void )

Constructs new HaruDoc instance.

Parametri

Această funcție nu are parametri.

Valorile întoarse

Nu este întoarsă nici o valoare.

Erori/Excepții

Emite un HaruException în caz de eroare.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top