HaruDoc::getCurrentEncoder

(PECL haru >= 0.0.1)

HaruDoc::getCurrentEncoderGet HaruEncoder currently used in the document

Descrierea

object HaruDoc::getCurrentEncoder ( void )

Get the HaruEncoder currently used in the document.

Parametri

Această funcție nu are parametri.

Valorile întoarse

Returns HaruEncoder currently used in the document or FALSE if encoder is not set.

Erori/Excepții

Emite un HaruException în caz de eroare.

A se vedea și

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top