HaruDoc::useCNTFonts

(PECL haru >= 0.0.1)

HaruDoc::useCNTFontsEnable builtin Chinese traditional fonts

Descrierea

bool HaruDoc::useCNTFonts ( void )

Enables builtin Chinese traditional fonts.

Parametri

Această funcție nu are parametri.

Valorile întoarse

Returns TRUE on success.

Erori/Excepții

Emite un HaruException în caz de eroare.

A se vedea și

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top