PHP 7.1.18 Released

HaruDoc::useJPFonts

(PECL haru >= 0.0.1)

HaruDoc::useJPFontsEnable builtin Japanese fonts

Descrierea

bool HaruDoc::useJPFonts ( void )

Enables builtin Japanese fonts.

Parametri

Această funcție nu are parametri.

Valorile întoarse

Returns TRUE on success.

Erori/Excepții

Emite un HaruException în caz de eroare.

A se vedea și

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top