HaruDoc::useKREncodings

(PECL haru >= 0.0.1)

HaruDoc::useKREncodingsEnable Korean encodings

Descrierea

bool HaruDoc::useKREncodings ( void )

Enables Korean encodings.

Parametri

Această funcție nu are parametri.

Valorile întoarse

Returns TRUE on success.

Erori/Excepții

Emite un HaruException în caz de eroare.

A se vedea și

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top