HaruPage::getLineJoin

(PECL haru >= 0.0.1)

HaruPage::getLineJoinGet the current line join style

Descrierea

int HaruPage::getLineJoin ( void )

Get the current line join style.

Parametri

Această funcție nu are parametri.

Valorile întoarse

Returns the current line join style. The result value is one of the following:

  • HaruPage::MITER_JOIN
  • HaruPage::ROUND_JOIN
  • HaruPage::BEVEL_JOIN

Erori/Excepții

Emite un HaruException în caz de eroare.

A se vedea și

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top