PHP 7.2.7 Released

HaruPage::getTextLeading

(PECL haru >= 0.0.1)

HaruPage::getTextLeadingGet the current value of line spacing

Descrierea

float HaruPage::getTextLeading ( void )

Get the current value of line spacing.

Parametri

Această funcție nu are parametri.

Valorile întoarse

Returns the current value of line spacing.

Erori/Excepții

Emite un HaruException în caz de eroare.

A se vedea și

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top