Mid-Atlantic Developer Conference - Call for Speakers

HaruPage::setGrayFill

(PECL haru >= 0.0.1)

HaruPage::setGrayFillSet filling color for the page

Descrierea

bool HaruPage::setGrayFill ( float $value )

Defines filling color for the page.

Parametri

value

The value of gray level between 0 and 1.

Valorile întoarse

Returns TRUE on success.

Erori/Excepții

Emite un HaruException în caz de eroare.

A se vedea și

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top