HaruPage::setMiterLimit

(PECL haru >= 0.0.1)

HaruPage::setMiterLimitSet the current value of the miter limit of the page

Descrierea

bool HaruPage::setMiterLimit ( float $limit )

Set the current value of the miter limit of the page.

Parametri

limit

Defines the current value of the miter limit of the page.

Valorile întoarse

Returns TRUE on success.

Erori/Excepții

Emite un HaruException în caz de eroare.

A se vedea și

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top