PHP 7.1.18 Released

HaruPage::setWordSpace

(PECL haru >= 0.0.1)

HaruPage::setWordSpaceSet word spacing for the page

Descrierea

bool HaruPage::setWordSpace ( float $word_space )

Set the word spacing for the page.

Parametri

word_space

Defines word spacing for the page.

Valorile întoarse

Returns TRUE on success.

Erori/Excepții

Emite un HaruException în caz de eroare.

A se vedea și

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top