PHP 5.6.16 is available

Tipurile resurselor

Această extensie definește o resursă-flux întoarsă de http_get_request_body_stream() și (ulterior) HttpResponse::getStream().

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top