PHP 5.6.16 is available

HttpRequest::addCookies

(PECL pecl_http >= 0.10.0)

HttpRequest::addCookiesAdd cookies

Descrierea

public bool HttpRequest::addCookies ( array $cookies )

Add custom cookies.

Notă: opțiunea interpelării encodecookies controlează dacă valorile cookie trebuie procesate cu urlencode().

Notă: Afectează orice metodă de interpelare.

Parametri

cookies

an associative array containing any cookie name/value pairs to add

Valorile întoarse

Întoarce valoarea TRUE în cazul succesului sau FALSE în cazul eșecului.

Exemple

Example #1 A HttpRequest::addCookies() example

<?php
$r 
= new HttpRequest;
$r->addCookies(
    array(
        
"cookie_name" => "cookie value",
    )
);
?>

A se vedea și

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top