International PHP Conference 2015

HttpRequest::setMethod

(PECL pecl_http >= 0.10.0)

HttpRequest::setMethodSet method

Descrierea

public bool HttpRequest::setMethod ( int $request_method )

Set the request method.

Parametri

request_method

the request method to use

Valorile întoarse

Întoarce valoarea TRUE în cazul succesului sau FALSE în cazul eșecului.

add a note add a note

User Contributed Notes 1 note

up
0
Andy Christianson
7 years ago
Possible values (pulled from http://us.php.net/manual/en/http.constants.php):

HTTP_METH_GET (integer)
HTTP_METH_HEAD (integer)
HTTP_METH_POST (integer)
HTTP_METH_PUT (integer)
HTTP_METH_DELETE (integer)
HTTP_METH_OPTIONS (integer)
HTTP_METH_TRACE (integer)
HTTP_METH_CONNECT (integer)
HTTP_METH_PROPFIND (integer)
HTTP_METH_PROPPATCH (integer)
HTTP_METH_MKCOL (integer)
HTTP_METH_COPY (integer)
HTTP_METH_MOVE (integer)
HTTP_METH_LOCK (integer)
HTTP_METH_UNLOCK (integer)
HTTP_METH_VERSION_CONTROL (integer)
HTTP_METH_REPORT (integer)
HTTP_METH_CHECKOUT (integer)
HTTP_METH_CHECKIN (integer)
HTTP_METH_UNCHECKOUT (integer)
HTTP_METH_MKWORKSPACE (integer)
HTTP_METH_UPDATE (integer)
HTTP_METH_LABEL (integer)
HTTP_METH_MERGE (integer)
HTTP_METH_BASELINE_CONTROL (integer)
HTTP_METH_MKACTIVITY (integer)
HTTP_METH_ACL (integer)
To Top