HttpRequest::setUrl

(PECL pecl_http >= 0.10.0)

HttpRequest::setUrlSet URL

Descrierea

public bool HttpRequest::setUrl ( string $url )

Set the request URL.

Parametri

url

the request url

Valorile întoarse

Întoarce valoarea TRUE în cazul succesului sau FALSE în cazul eșecului.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top