PHP 5.6.16 is available

HttpRequestPool::send

(PECL pecl_http >= 0.10.0)

HttpRequestPool::sendSend all requests

Descrierea

bool HttpRequestPool::send ( void )

Send all attached HttpRequest objects in parallel.

Parametri

Valorile întoarse

Întoarce valoarea TRUE în cazul succesului sau FALSE în cazul eșecului.

Erori/Excepții

Throws HttpRequestPoolException (HttpSocketException, HttpRequestException, HttpMalformedHeaderException).

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top