PHP 5.6.16 is available

HttpRequestPool::socketSelect

(PECL pecl_http >= 0.10.0)

HttpRequestPool::socketSelectPerform socket select

Descrierea

protected bool HttpRequestPool::socketSelect ([ float $timeout = 0 ] )

Valorile întoarse

Întoarce valoarea TRUE în cazul succesului sau FALSE în cazul eșecului.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top