HttpResponse::setData

(PECL pecl_http >= 0.10.0)

HttpResponse::setDataSet data

Descrierea

static bool HttpResponse::setData ( mixed $data )

Set the data to be sent.

Notă: ETag și Last-Modified calculate sau definite anterior vor fi recalculate sau redefinite.

Parametri

data

data to send

Valorile întoarse

Întoarce valoarea TRUE în cazul succesului sau FALSE în cazul eșecului.

A se vedea și

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top