PHP 5.6.16 is available

HttpResponse::setFile

(PECL pecl_http >= 0.10.0)

HttpResponse::setFileSet file

Descrierea

static bool HttpResponse::setFile ( string $file )

Set the file to be sent.

Notă: ETag și Last-Modified calculate sau definite anterior vor fi recalculate sau redefinite.

Parametri

file

the path to the file to send

Valorile întoarse

Întoarce valoarea TRUE în cazul succesului sau FALSE în cazul eșecului.

A se vedea și

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top