PHP 5.6.16 is available

HttpResponse::setThrottleDelay

(PECL pecl_http >= 0.10.0)

HttpResponse::setThrottleDelaySet throttle delay

Descrierea

static bool HttpResponse::setThrottleDelay ( float $seconds )

Sets the throttle delay.

Notă: Oferă un mecanism de limitare de bază, care va suspenda procesul sau firul de execuție curent până când entitatea nu este transmisă deplin.

Notă:

Aceasta poate să nu funcționeze conform așteptărilor cu următoarele SAPI(uri): FastCGI.

Parametri

seconds

seconds to sleep after each chunk sent

Valorile întoarse

Întoarce valoarea TRUE în cazul succesului sau FALSE în cazul eșecului.

A se vedea și

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top