PHP 7.3.0 alpha 2 Released

hw_api::move

(PHP 4, PHP 5 < 5.2.0, PECL hwapi SVN)

hw_api::moveMoves object between collections

Descrierea

bool hw_api::move ( array $parameter )

Moves object between collections.

Parametri

parameter

Valorile întoarse

Întoarce valoarea TRUE în cazul succesului sau FALSE în cazul eșecului.

A se vedea și

  • hw_objrec2array()

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top