The 5th Annual China PHP Conference

Instalarea

Informație despre instalarea acestei extensii PECL poate fi găsită în capitolul manualului, întitulat Instalarea extensiilor PECL. Informații adiționale, cum ar fi lansări noi, descărcări, fișiere-sursă, informații despre persoana care întreține extensia și istoria schimbărilor poate fi localizată aici: » http://pecl.php.net/package/id3.

O bibliotecă DLL pentru această extensie PECL nu este disponibilă în prezent. Accesați de asemenea și secțiunea compilarea în Windows.

add a note add a note

User Contributed Notes 1 note

up
1
kamil at rajkowski dot net
3 years ago
Due to API change in PHP 5.4 you have to make change in "id3.c"

Have to change in line 196:
function_entry id3_functions[] = {
into
zend_function_entry id3_functions[] = {

Without it you won't be able to install id3 extension.
To Top