php[tek] 2018 : Call for Speakers

ImagickDraw::clear

(PECL imagick 2.0.0)

ImagickDraw::clearClears the ImagickDraw

Descrierea

bool ImagickDraw::clear ( void )
Avertizare

Această funcție nu este documentată în prezent; este disponibilă numai lista sa de argumente.

Clears the ImagickDraw object of any accumulated commands, and resets the settings it contains to their defaults.

Valorile întoarse

Returns an ImagickDraw object.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top