IntlBreakIterator::following

(No version information available, might only be in Git)

IntlBreakIterator::following Advance the iterator to the first boundary following specified offset

Descrierea

public ReturnType IntlBreakIterator::following ( string $"offset" )

Avertizare

Această funcție nu este documentată în prezent; este disponibilă numai lista sa de argumente.

Parametri

"offset"

Valorile întoarse

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top