Instalarea

Această extensie » PECL nu este încorporată în PHP.

Informație despre instalarea acestei extensii PECL poate fi găsită în capitolul manualului, întitulat Instalarea extensiilor PECL. Informații adiționale, cum ar fi lansări noi, descărcări, fișiere-sursă, informații despre persoana care întreține extensia și istoria schimbărilor poate fi localizată aici: » http://pecl.php.net/package/mqseries.

Notă: The official name of this extension is mqseries.

There are two ways to connect to a queue manager. These depend on the way the extension is compiled and linked.

  • First one and also the default one is using the mqic libraries. Compiling and linking the extension against these IBM WebSphere MQSeries libraries allows the extension to connect to the Queue manager using the client interface. Remote connections are possible this way.

  • The other way is to compile and link against the mqm libraries. Using these libraries it is possible to make use of the transaction management of a queue manager.

Currently selecting the libraries to use is done by changing the config.m4 file.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top