The 5th Annual China PHP Conference

Configurația la rulare

Comportamentul acestor funcții este afectat de parametrii stabiliți în php.ini.

mSQL configuration options
Denumire Valoare implicită Poate fi modificată Jurnal al modificărilor
msql.allow_persistent "1" PHP_INI_ALL  
msql.max_persistent "-1" PHP_INI_ALL  
msql.max_links "-1" PHP_INI_ALL  
Pentru mai multe detalii și definiții ale modurilor PHP_INI_* accesați Where a configuration setting may be set.

Iată o explicație pe scurt a directivelor de configurare.

msql.allow_persistent boolean

Whether to allow persistent mSQL connections.

msql.max_persistent integer

The maximum number of persistent mSQL connections per process.

The maximum number of mSQL connections per process, including persistent connections.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top