php[world] 2018 - Call for Speakers

OAuthProvider::setRequestTokenPath

(PECL OAuth >= 1.0.0)

OAuthProvider::setRequestTokenPathSet request token path

Descrierea

final public bool OAuthProvider::setRequestTokenPath ( string $path )

Sets the request tokens path.

Avertizare

Această funcție nu este documentată în prezent; este disponibilă numai lista sa de argumente.

Parametri

path

The path.

Valorile întoarse

TRUE

A se vedea și

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top