PHP 5.6.18 is available

ReflectionClass::isUserDefined

(PHP 5, PHP 7)

ReflectionClass::isUserDefinedChecks if user defined

Descrierea

public bool ReflectionClass::isUserDefined ( void )

Checks whether the class is user-defined, as opposed to internal.

Parametri

Această funcție nu are parametri.

Valorile întoarse

Întoarce valoarea TRUE în cazul succesului sau FALSE în cazul eșecului.

A se vedea și

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top