ConFoo Montreal 2017 Calling for Papers

ReflectionParameter::__construct

(PHP 5, PHP 7)

ReflectionParameter::__constructConstruct

Descrierea

public ReflectionParameter::__construct ( string $function , string $parameter )

Constructs a ReflectionParameter class.

Avertizare

Această funcție nu este documentată în prezent; este disponibilă numai lista sa de argumente.

Parametri

function

The function to reflect parameters from.

parameter

The parameter.

Valorile întoarse

Nu este întoarsă nici o valoare.

Exemple

Example #1 Using the ReflectionParameter class

<?php
function foo($a$b$c) { }
function 
bar(Exception $a, &$b$c) { }
function 
baz(ReflectionFunction $a$b 1$c null) { }
function 
abc() { }

$reflect = new ReflectionFunction('foo');

echo 
$reflect;

foreach (
$reflect->getParameters() as $i => $param) {
    
printf(
        
"-- Parameter #%d: %s {\n".
        
"   Class: %s\n".
        
"   Allows NULL: %s\n".
        
"   Passed to by reference: %s\n".
        
"   Is optional?: %s\n".
        
"}\n",
        
$i// $param->getPosition() can be used from PHP 5.2.3
        
$param->getName(),
        
var_export($param->getClass(), 1),
        
var_export($param->allowsNull(), 1),
        
var_export($param->isPassedByReference(), 1),
        
$param->isOptional() ? 'yes' 'no'
    
);
}
?>

Exemplul de mai sus va afișa ceva similar cu:

Function [ <user> function foo ] {
 @@ /Users/philip/cvs/phpdoc/a 2 - 2

 - Parameters [3] {
  Parameter #0 [ <required> $a ]
  Parameter #1 [ <required> $b ]
  Parameter #2 [ <required> $c ]
 }
}
-- Parameter #0: a {
  Class: NULL
  Allows NULL: true
  Passed to by reference: false
  Is optional?: no
}
-- Parameter #1: b {
  Class: NULL
  Allows NULL: true
  Passed to by reference: false
  Is optional?: no
}
-- Parameter #2: c {
  Class: NULL
  Allows NULL: true
  Passed to by reference: false
  Is optional?: no
}

A se vedea și

add a note add a note

User Contributed Notes 1 note

up
1
tracid2008 t gmail o com
4 years ago
You also can use a class instead of a function name. Just use an array like that
<?php
$reflect
= new ReflectionParameter(array('className', 'methodName'), 'property');
?>
To Top