PHP 7.0.30 Released

VarnishAdmin::disconnect

(PECL varnish >= 1.0.0)

VarnishAdmin::disconnectDisconnect from a varnish instance administration interface

Descrierea

public bool VarnishAdmin::disconnect ( void )

Parametri

Această funcție nu are parametri.

Valorile întoarse

Întoarce valoarea TRUE în cazul succesului sau FALSE în cazul eșecului.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top