Yaf_Request_Abstract::isCli

(Yaf >=1.0.0)

Yaf_Request_Abstract::isCliDetermine if request is CLI reques

Descrierea

public bool Yaf_Request_Abstract::isCli ( void )

Parametri

Această funcție nu are parametri.

Valorile întoarse

bolean

A se vedea și

A se vedea și

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top