PHPKonf İstanbul PHP Conference 2015

Configurația la rulare

Comportamentul acestor funcții este afectat de parametrii stabiliți în php.ini.

YAZ configuration options
Denumire Valoare implicită Poate fi modificată Jurnal al modificărilor
yaz.max_links "100" PHP_INI_ALL Available since PHP 4.3.0. Removed in PHP 5.0.0.
yaz.log_file NULL PHP_INI_ALL Available since PHP 4.3.0. Removed in PHP 5.0.0.
Pentru mai multe detalii și definiții ale modurilor PHP_INI_* accesați Where a configuration setting may be set.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top