PHP 5.6.22 is available

ZipArchive::renameIndex

(PHP 5 >= 5.2.0, PHP 7, PECL zip >= 1.5.0)

ZipArchive::renameIndexRenames an entry defined by its index

Descrierea

bool ZipArchive::renameIndex ( int $index , string $newname )

Renames an entry defined by its index.

Parametri

index

Index of the entry to rename.

newname

New name.

Valorile întoarse

Întoarce valoarea TRUE în cazul succesului sau FALSE în cazul eșecului.

Exemple

Example #1 Rename one entry

<?php
$zip 
= new ZipArchive;
$res $zip->open('test.zip');
if (
$res === TRUE) {
    
$zip->renameIndex(2,'newname.txt');
    
$zip->close();
} else {
    echo 
'failed, code:' $res;
}
?>
add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top