PHP 7.1.12 Released

ZipArchive::unchangeAll

(PHP 5 >= 5.2.0, PHP 7, PECL zip >= 1.1.0)

ZipArchive::unchangeAllUndo all changes done in the archive

Descrierea

bool ZipArchive::unchangeAll ( void )

Undo all changes done in the archive.

Parametri

Această funcție nu are parametri.

Valorile întoarse

Întoarce valoarea TRUE în cazul succesului sau FALSE în cazul eșecului.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top