Cairo::statusToString

cairo_status_to_string

(PECL cairo >= 0.1.0)

Cairo::statusToString -- cairo_status_to_stringRetrieves the current status as string

Açıklama

Nesne yönelimli kullanım (method):

public static string Cairo::statusToString ( int $status )

Yordamsal kullanım:

string cairo_status_to_string ( int $status )

Retrieves the current status as a readable string

Değiştirgeler

status

A valid status code given by cairo_status() or CairoContext::status()

Dönen Değerler

A string containing the current status of a CairoContext object

Örnekler

Örnek 1 Nesne yönelimli kullanım

<?php
$surface 
= new CairoImageSurface(CairoFormat::ARGB325050);
$context = new CairoContext($surface);

var_dump(Cairo::statusToString($context->status()));
?>

Yukarıdaki örnek şuna benzer bir çıktı üretir:

string(7) "success"

Örnek 2 Yordamsal kullanım

<?php
$surface 
cairo_image_surface_create(CAIRO_FORMAT_ARGB325050);
$context cairo_create($surface);

var_dump(cairo_status_to_string(cairo_status($context)));
?>

Yukarıdaki örnek şuna benzer bir çıktı üretir:

string(7) "success"

Ayrıca Bakınız

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top