Mid-Atlantic Developer Conference - Call for Speakers

Directory sınıfı

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

Giriş

Directory sınıfı örnekleri new işleci ile değil dir() işlevi çağrılarak oluşturulur.

Sınıf Sözdizimi

Directory {
/* Özellikler */
public string $yol ;
public resource $tutmaç ;
/* Yöntemler */
public void close ([ resource $dir_handle ] )
public string read ([ resource $dir_handle ] )
public void rewind ([ resource $dir_handle ] )
}

Özellikler

yol

Açılan dizin.

tutmaç

readdir(), rewinddir() ve closedir() gibi diğer dizin işlevleri ie kullanılabilir.

İçindekiler

add a note add a note

User Contributed Notes 1 note

up
-3
serxis at gmail dot com
3 years ago
If you have an error Directory::read() method not foundlike this one :
"PHP Fatal error:  Call to undefined method Directory::read() in ..."
try pth_read() instead of read() - undocumented "feature"
To Top