PHP 7.1.0 Released

getrusage

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

getrusageGeçerli özkaynak kullanımlarını döndürür

Açıklama

array getrusage ([ int $kim = 0 ] )

getrusage(2) için bir arayüz olup sistem çağırısından dönen veriyi döndürür.

Değiştirgeler

kim

1 belirtilirse işlev RUSAGE_CHILDREN ile çağrılır.

Dönen Değerler

Sistem çağrısından dönen veriyi içeren bir ilişkisel dizi döner. Tüm girdilere belgelenmiş alan isimleri kullanılarak erişilebilir.

Örnekler

Örnek 1 - getrusage() örneği

<?php
$dat 
getrusage();
echo 
$dat["ru_nswap"];         // takas alanlarının sayısı
echo $dat["ru_majflt"];        // sayfa hatalarının sayısı
echo $dat["ru_utime.tv_sec"];  // kullanılan kullanıcı zamanı (saniye)
echo $dat["ru_utime.tv_usec"]; // kullanılan kullanıcı zamanı (mikrosaniye)
?>

Notlar

Bilginize: Bu işlev Windows sistemlerinde çalışmaz.

Ayrıca Bakınız

  • Sisteminizdeki getrusage(2) kılavuz sayfası

add a note add a note

User Contributed Notes 1 note

up
4
Domas Mituzas
8 years ago
getrusage() reports kernel counters that are updated only once application loses context and a switch to kernel space happens. For example on modern Linux server kernels that would mean that getrusage() calls would return information rounded at 10ms, desktop kernels - at 1ms.

getrusage() isn't usable for micro-measurements at all - and getmicrotime(true) might be much more valuable resource.
To Top