Mid-Atlantic Developer Conference - Call for Speakers

mcrypt_ofb

(PHP 4, PHP 5)

mcrypt_ofbÖnerilmiyor: Veriyi OFB kipinde şifreler/çözer

Açıklama

string mcrypt_ofb ( int $şifre , string $tuz , string $veri , int $kip , string $iv )
string mcrypt_ofb ( string $şifre , string $tuz , string $veri , int $kip [, string $iv ] )

İlk sözdizimi libmcrypt 2.2.x için, ikincisi ise libmcrypt 2.4.x ve üstü içindir. kip olarak MCRYPT_ENCRYPT veya MCRYPT_DECRYPT belirtilebilir.

Bu işlev artık kullanılmamalıdır. Yerine kullanılacak işlevler için mcrypt_generic() ve mdecrypt_generic() işlevine bakınız.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top