PHP 7.2.0 Beta 1 Released

preg_quote

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

preg_quoteDüzenli ifadelerin özel karakterlerini önceler

Açıklama

string preg_quote ( string $dizge [, string $im = NULL ] )

preg_quote() işlevi dizge değiştirgesinde bulunan düzenli ifade özel karakterlerinin her birinin önüne tersbölü karakteri yerleştirir. Düzenli ifade dizgesini çalışma anında oluşturuyorsanız ve du dizgelerin özel karakterleri içerme olasılığı varsa bu işlev çok işe yarar.

Özel düzenli ifade karakterleri şunlardır: . \ + * ? [ ^ ] $ ( ) { } = ! < > | : -

Değiştirgeler

dizge

Girdi dizgesi.

im

Belirtilmesi isteğe bağlı olup, gerekirse bu im de öncelenecektir. PCRE işlevlerinin gerektirdiği imleri öncelemek için yararlıdır. / karakteri en çok kullanılan imlerden biridir.

Dönen Değerler

Öncelenmiş dizge ile döner.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
5.3.0 - karakteri artık önceleniyor.

Örnekler

Örnek 1 - preg_quote() örneği

<?php
$keywords 
'$40 for a g3/400';
$keywords preg_quote($keywords'/');
echo 
$keywords// çıktısı: \$40 for a g3\/400
?>

Örnek 2 - Bir metnin içindeki bir kelimeyi vurgulamak

<?php
// Bu örnekte, preg_quote($kelime),
// düzenli ifade için özel anlama sahip
// yıldız imlerini öncelemekte kullanılmıştır.

$metin "Bu kitabı bulmak çok *zor*.";
$kelime "*zor*";
$metin preg_replace ("/" preg_quote($kelime) . "/",
                          
"<i>" $kelime "</i>",
                          
$metin);
?>

Notlar

Bilginize: Bu işlev ikil dosyalarla çalışırken dosya içeriğini değiştirmez.

add a note add a note

User Contributed Notes 2 notes

up
35
Anonymous
9 years ago
Wondering why your preg_replace fails, even if you have used preg_quote?

Try adding the delimiter / - preg_quote($string, '/');
up
8
zooly
8 years ago
To escape characters with special meaning, like: .-[]() and so on, use \Q and \E.

For example:

<?php echo ( preg_match('/^'.( $myvar = 'te.t' ).'$/i', 'test') ? 'match' : 'nomatch' ); ?>

Will result in: match

But:

<?php echo ( preg_match('/^\Q'.( $myvar = 'te.t' ).'\E$/i', 'test') ? 'match' : 'nomatch' ); ?>

Will result in: nomatch
To Top