preg_quote

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

preg_quoteDüzenli ifadelerin özel karakterlerini önceler

Açıklama

string preg_quote ( string $dizge [, string $im = NULL ] )

preg_quote() işlevi dizge değiştirgesinde bulunan düzenli ifade özel karakterlerinin her birinin önüne tersbölü karakteri yerleştirir. Düzenli ifade dizgesini çalışma anında oluşturuyorsanız ve du dizgelerin özel karakterleri içerme olasılığı varsa bu işlev çok işe yarar.

Özel düzenli ifade karakterleri şunlardır: . \ + * ? [ ^ ] $ ( ) { } = ! < > | : -

Değiştirgeler

dizge

Girdi dizgesi.

im

Belirtilmesi isteğe bağlı olup, gerekirse bu im de öncelenecektir. PCRE işlevlerinin gerektirdiği imleri öncelemek için yararlıdır. / karakteri en çok kullanılan imlerden biridir.

Dönen Değerler

Öncelenmiş dizge ile döner.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
5.3.0 - karakteri artık önceleniyor.

Örnekler

Örnek 1 - preg_quote() örneği

<?php
$keywords 
'$40 for a g3/400';
$keywords preg_quote($keywords'/');
echo 
$keywords// çıktısı: \$40 for a g3\/400
?>

Örnek 2 - Bir metnin içindeki bir kelimeyi vurgulamak

<?php
// Bu örnekte, preg_quote($kelime),
// düzenli ifade için özel anlama sahip
// yıldız imlerini öncelemekte kullanılmıştır.

$metin "Bu kitabı bulmak çok *zor*.";
$kelime "*zor*";
$metin preg_replace ("/" preg_quote($kelime) . "/",
                          
"<i>" $kelime "</i>",
                          
$metin);
?>

Notlar

Bilginize: Bu işlev ikil dosyalarla çalışırken dosya içeriğini değiştirmez.

add a note add a note

User Contributed Notes 6 notes

up
32
Anonymous
8 years ago
Wondering why your preg_replace fails, even if you have used preg_quote?

Try adding the delimiter / - preg_quote($string, '/');
up
8
ian at broster dot co dot uk
1 year ago
Note that slash '/' is not one of the special characters, the italic writing of the list above makes pipe '|' look like '/'.
up
9
krishoog at gmail dot com
7 years ago
To bizzigul at hotmail dot fr:
It's not a good practice to make somthing work *almost* all of the time. If the input contains a '`' you will still get an error. I recommend using the default delimiter ('/') and also feed this to preg_quote as second argument.
up
6
zooly
7 years ago
To escape characters with special meaning, like: .-[]() and so on, use \Q and \E.

For example:

<?php echo ( preg_match('/^'.( $myvar = 'te.t' ).'$/i', 'test') ? 'match' : 'nomatch' ); ?>

Will result in: match

But:

<?php echo ( preg_match('/^\Q'.( $myvar = 'te.t' ).'\E$/i', 'test') ? 'match' : 'nomatch' ); ?>

Will result in: nomatch
up
2
frostschutz
7 years ago
I wanted to escape a string of characters so I could match them in [], i.e. [.,-!"§$%\\\[\]\^].

Unfortunately preg_quote does not escape the - character which has a special meaning in [], i.e. [a-z].

So I used this hack: make - the delimiter of the expression, i.e.

preg_quote(userinput, "-")
preg_replace("-[$userinput]-u", "", $str)

Apparently using a special char as a delimiter of a regular expression disables this character, i.e. even if it's escaped it's not understood as special character for the expression anymore.

so the pattern "-[a\\-z]-u" matches the characters a, - and z, and not abc...xyz.

It would be nice if preg_quote also escaped characters that have special meanings even if they have this meaning only under certain conditions, such as inside [].
up
3
bizzigul at hotmail dot fr
7 years ago
To prevent any problems, try to always use a delimiter that will *almost* not be used inside the regex, such as ` (back quote)

for example: instead of
<?php preg_match('/foo\/bar\//',$somevar); ?>

use

<?php preg_match('`foo/bar/`',$somevar); ?>

it's that simple! like this, you won't have to bother with delimiters anymore...
To Top