SunshinePHP 2016

runkit_method_add

(PECL runkit >= 0.7.0)

runkit_method_addDynamically adds a new method to a given class

Açıklama

bool runkit_method_add ( string $classname , string $methodname , string $args , string $code [, int $flags = RUNKIT_ACC_PUBLIC ] )
Uyarı

Bu işlev DENEYSELDİR. Bu işlevin davranışı, ismi ve belgeleri PHP'nin sonraki sürümlerinde hiçbir duyuru yapılmaksızın değiştirilebilir. Bu riski göze alamayacaksanız bu işlevi kullanmayın.

Değiştirgeler

classname

The class to which this method will be added

methodname

The name of the method to add

args

Comma-delimited list of arguments for the newly-created method

code

The code to be evaluated when methodname is called

flags

The type of method to create, can be RUNKIT_ACC_PUBLIC, RUNKIT_ACC_PROTECTED or RUNKIT_ACC_PRIVATE

Bilginize:

This parameter is only used as of PHP 5, because, prior to this, all methods were public.

Dönen Değerler

Başarı durumunda TRUE, başarısızlık durumunda FALSE döner.

Örnekler

Örnek 1 runkit_method_add() example

<?php
class Example {
    function 
foo() {
        echo 
"foo!\n";
    }
}

// create an Example object
$e = new Example();

// Add a new public method
runkit_method_add(
    
'Example',
    
'add',
    
'$num1, $num2',
    
'return $num1 + $num2;',
    
RUNKIT_ACC_PUBLIC
);

// add 12 + 4
echo $e->add(124);
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

16

Ayrıca Bakınız

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top