SunshinePHP 2016

runkit_method_redefine

(PECL runkit >= 0.7.0)

runkit_method_redefineDynamically changes the code of the given method

Açıklama

bool runkit_method_redefine ( string $classname , string $methodname , string $args , string $code [, int $flags = RUNKIT_ACC_PUBLIC ] )

Bilginize: Bu işlev çalışmakta olan yöntemi değiştirmekte kullanılamaz.

Uyarı

Bu işlev DENEYSELDİR. Bu işlevin davranışı, ismi ve belgeleri PHP'nin sonraki sürümlerinde hiçbir duyuru yapılmaksızın değiştirilebilir. Bu riski göze alamayacaksanız bu işlevi kullanmayın.

Değiştirgeler

classname

The class in which to redefine the method

methodname

The name of the method to redefine

args

Comma-delimited list of arguments for the redefined method

code

The new code to be evaluated when methodname is called

flags

The redefined method can be RUNKIT_ACC_PUBLIC, RUNKIT_ACC_PROTECTED or RUNKIT_ACC_PRIVATE

Bilginize:

This parameter is only used as of PHP 5, because, prior to this, all methods were public.

Dönen Değerler

Başarı durumunda TRUE, başarısızlık durumunda FALSE döner.

Örnekler

Örnek 1 runkit_method_redefine() example

<?php
class Example {
    function 
foo() {
        return 
"foo!\n";
    }
}

// create an Example object
$e = new Example();

// output Example::foo() (before redefine)
echo "Before: " $e->foo();

// Redefine the 'foo' method
runkit_method_redefine(
    
'Example',
    
'foo',
    
'',
    
'return "bar!\n";',
    
RUNKIT_ACC_PUBLIC
);

// output Example::foo() (after redefine)
echo "After: " $e->foo();
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

Before: foo!
After: bar!

Ayrıca Bakınız

add a note add a note

User Contributed Notes 2 notes

up
1
anton at bondarenko.cc
3 years ago
In last runkit versions you can also use RUNKIT_ACC_STATIC constant as flags parametr to redifine static function.
up
0
lauri dot piisang at cashongo dot co dot uk
3 years ago
A sample implementation of redefining a public static method of symfony's sfDate to 'travel in time' with runkit:
<?php
//Going back in time 3 days
$subtractablePeriod = 3;
runkit_method_redefine('sfDateTimeToolkit', 'now', '', 'return strtotime("-'.$subtractablePeriod.' days");', (RUNKIT_ACC_PUBLIC | RUNKIT_ACC_STATIC));   

//Do Stuff here that would otherwise get the current date

//Return to realtime
runkit_method_redefine('sfDateTimeToolkit', 'now', '', 'return time();', (RUNKIT_ACC_PUBLIC | RUNKIT_ACC_STATIC));
?>
To Top