International PHP Conference 2015

sqlite_fetch_column_types

SQLiteDatabase->fetchColumnTypes

(PHP 5 < 5.4.0)

sqlite_fetch_column_types -- SQLiteDatabase->fetchColumnTypesBelli bir tablodaki sütun türlerini bir dizi içinde döndürür

Açıklama

array sqlite_fetch_column_types ( string $tablo_adı , resource $db [, int $sonuç_türü ] )

Nesne yönelimli kullanım

array fetchColumnTypes ( string $tablo_adı [, int $sonuç_türü ] )

tablo_adı ile belirtilen tablodaki sütun türlerini bir dizi içinde döndürür.

Değiştirgeler

tablo_adı

Sorgulanacak tablonun ismi.

db

SQLite Veritabanı özkaynağı. Yordamsal kullanımda sqlite_open() işlevi tarafından döndürülür. Nesne yönelimli kullanımda bu değiştirgeye gerek yoktur.

sonuç_türü

İsteğe bağlı bu değiştirgede döndürülen dizinin nasıl oluşturulacağını belirleyen bir sabit belirtilir. SQLITE_ASSOC belirtilirse alanların isimleri indis olarak kullanılır. SQLITE_NUM belirtilirse alanların sıra numaraları indis olarak kullanılır. SQLITE_BOTH için ise hem isimli hem de sayısal indisli bir dizi döner. SQLITE_BOTH bu işlev için öntanımlı değerdir.

Dönen Değerler

Bir hata durumunda FALSE yoksa sütun türlerini bir dizi içinde döndürür.

SQLITE_ASSOC ve SQLITE_BOTH sabitleri kullanılarak döndürülen sütun isimlerinin harf büyüklükleri sqlite.assoc_case php.ini yapılandırma yönergesinin değerine uygun olarak döndürülür.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
5.1.0 sonuç_türü eklendi.

Örnekler

Örnek 1 - Yordamsal kullanım örneği

<?php
$db 
sqlite_open('mysqlitedb');
sqlite_query($db'CREATE TABLE foo (bar varchar(10), arf text)');
$cols sqlite_fetch_column_types('foo'$dbSQLITE_ASSOC);

foreach (
$cols as $column => $type) {
    echo 
"Sütun ismi: $column  Türü: $type";
}
?>

Örnek 2 - Nesne yönelimli kullanım örneği

<?php
$db 
= new SQLiteDatabase('mysqlitedb');
$db->query('CREATE TABLE foo (bar varchar(10), arf text)');
$cols $db->fetchColumnTypes('foo'SQLITE_ASSOC);

foreach (
$cols as $column => $type) {
    echo 
"Sütun ismi: $column  Türü: $type";
}
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

Sütun ismi: bar  Türü: VARCHAR
Sütun ismi: arf  Türü: TEXT

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top